nuginti

1 nugiñti, nùgena, nùginė tr. 1. nuvaryti, nuvaikyti: Nugintas vilkas grįžta į mišką Sim. Daugelį paklydėlių laivų vėjas nugena į nuostabius uostus P.Cvir. Negali spėt nugint [strazdus nuo vyšnių] Vlkv. | prk.: Daržoves buvo apipuolę spragiai ir sausriai, bet pasisekė nuginti (išnaikinti) Antš. Nùgena sniegą Vn. Kad kelio nenugiñtų (nenuleistų sniego), su ragėms važiuotumėm į stotį Užv. Pelai jau nugintì yra nu rugių, nereik nė par arpą beleisti Šts. 2. refl. tr. vytis: Įpėdėmìs vagį nusìginė Tl. Šuniukai pamatę nusigins mane BsPII16I. 3. nuvaryti gyvulius ganyti: Ans nùginė galvijus ganyti J. Kur nùginei, ten ir ganyk Ndz. | refl. tr.: Aš nusigiñčiau šėmus jautelius, aš nuganyčiau žalią žolelę JD90. \ ginti; antginti; apginti; atginti; daginti; įginti; išginti; nuginti; paginti; parginti; perginti; praginti; priginti; suginti; užginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • nuginti — nugiñti vksm. Piemenys nùginė galvijùs į ganỹklą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nuginti — 2 nugìnti, nùgina, nugynė tr. 1. nuvaryti, nubaidyti: Šuva įniršęs pjauna kiaulę, kad negali nugìnti J. Žvirblių nenuginsi nuo grendymo J.Jabl. 2. uždrausti, neduoti: Gynė gynė ir nuo visko nugynė Alk. Negal nugìnti jąją nuo to darbo, t. y.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuginti — nùginti, ina, ino tr. raginti, skatinti, žadinti: Kas tau yra, kad visada reikia prie darbo nugint? Dglš. Aš jį nuginu, o anas dar vis miega Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugyti — 2 nugỹti, nùgena, nùginė 1. žr. 1 nuginti 1: Eik, nugyk tuos arklius nuo rugių Lš. 2. žr. 1 nuginti 3: Nenugỹkit toli galvijų! Slm. Nùginėm galulaukėn Slm. gyti; apgyti; atgyti; įg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvyti — 1 nuvyti, nùveja, nuvìjo tr. Š; N 1. vejant, genant priversti nueiti, nuginti, nuvaryti: Basa kiaules in Kamantinį [ežerą] per sniegelį nuvijaũ Dglš. | refl. tr.: Kur jis nusivìjo tuos ančiukus? Jrb. Kad nusìveja [vilkai] laukan, cap – i… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavaryti — 1 pavaryti Rtr, DŽ1, KŽ; SD275, R366,373,395, MŽ491,501,531, Q550, Sut, N, M, L 1. tr. NdŽ varant, genant priversti kiek paeiti ar pabėgėti, kiek paginti: Pavarau tolyn R146, MŽ193. Pastums, pavarìs, i eis telyčia Klt. Aš dabar tus arklius noru… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antginti — 1 antgiñti, añtgena, añtginė (ž.) tr. 1. užvyti ką ant ko nors: Šuo katę ant trobos añtginė Vvr. 2. pavyti: Į kalną belipančią mane añčginė Vkš. ginti; antginti; apginti; atginti; daginti; įginti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apginti — 1 apgiñti, àpgena, àpginė tr. 1. J aplenkti. 2. į kurią nors vietą daugelį gvvulių privaryti: Ganyklą avimis apgiñti, avis ant ganyklos varyti, giñti KI229. Apginė karvėms visus mano padaržius ir nuganė Šts. 3. išginti gyvulius anksčiau už… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apginti — 2 apgìnti, àpgina, apgynė tr. 1. išsaugoti, atremti puolimą: Klesti žemė, kurią mūsų rankos apgynė rš. Apgynė tėvynę nuo interventų sp. Apìgina Slm. | Aš apgyniau aną nuo vilko J. Papievis, nušokęs nuo prieklėčio, apgynė Puodžiūną nuo šuns… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apibaidyti — tr. kiek nubaidyti, nuginti: Šmuila su gizeliu, apibaĩdžiusiu aplinkui gyvates, atsigulė ant šieno Mc. | refl.: Ans valgo sau, musis apsibaidydamas Grg. baidyti; apibaidyti; atbaidyti; įbaidyti; išbaidyti; nubaidyti; pabaidyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.